fbpx
Miljøargumenter for valg af en Melex el-bil…

Miljøargumenter for valg af en Melex el-bil…

Sort på hvidt om el-drift fordele for Melex el-biler og Raymo el-/hybrid klippere

At el-biler og el-drevne maskiner er mere miljøvenlige end benzindrevne biler og maskiner – er efterhånden alment kendt. Men hvor store er forskellene og fordelene i realiteten ?  Nogle af svarene gives i en officiel undersøgelse som NUTEK udførte allerede i 1994 – Dette var imellem en personbil i den bedste / laveste miljøklasse og en el-bil fra samme tid. *. (Undersøgelsen har godt nok en hel del år bag sig – Men – forudsætningerne er stort set de samme i dag…)

* I undersøglesen er el-bilen udstyret med en Webasto dielsel varmer for kabinen.

El-bilens positive miljøgevinster :

 • 92 % mindre NO (Nitrogenoxid)
 • 68 % mindre SO2 (Svovldioxid)
 • 92 % mindre Co2 (Kuldioxid)
 • 94 % mindre partikler
 • 99 % mindre kræftfremkaldende gaser
 • Næsten ingen miljøfarlige stoffer udledes
 • Meget lavere driftsomkostninger
 • Lavere produktionsomkostninger
 • Lavere vedligeholdelsesomkostninger
 • Mindre støj
 • Højere samlet energieffektivitet

I dag tales der næsten kun om C02 udslip m.m. – men med Melex el-biler og Raymo el-/hybrid klippere – får du også alle disse andre positive fordele med i købet. – og ikke mindst en overvældende goodwill.