Oeliatec Belle

Oeliatec Belle

Special oppbygning i lukket henger

  • for de spesielt krevenede oppgaver
  • med høytrykkvasker- og behov for flere brukere på samme tid
  • kjører både på ren el-drift samt mulighet for hjelpemotor på bensin for oppgaver med kraftig høytrykk
  • Læs mer i nedenstående brosjyrer – eller kontakt oss for ytterligere info.